نمایش نامه نوای خون - نوشته عباس شهپیری


دسته بندی : نمایش نامه های ایرانی


هنگامه ای که آسمان شکافت - نصرالله قادری

نمایش نامه ی هنگامه ای که آسمان شکافت
دانلود فایل


دسته بندی : نمایش نامه های ایرانی


همسرایی مختار - دكتر محمود عزيزي

به مناسبت برگزاری سومین همایش آیین‌های عاشورایی
دسته بندی : نمایش نامه های مذهبی


نمایش نامه ی مذهبی - هنگامه ای که آسمان شکافت نوشته ی نصرالله قادری

هنگامه ای که آسمان شکافت

نصرالله قادری

 
اشاره:

مقدمه:

بسم‌الله الرحمن الرحيم ـ‌ ا‌ِذَا السماء‌ُ ان‍ْف‍َط‍َرت‌ْ ـ و اذا ال‍ْكواكب‌َ انت‍َش‍َرت‌ْ ـ و ا‌ِذا الب‍‍ِحار‌ُ ف‍ُج‍ِّر‌َت‌ْ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. (اي رسول ما ياد كن روز قيامت را) هنگامي كه آسمان شكافته شود و هنگامي كه ستارگان آسمان فرو ريزند و هنگامي كه آب درياها روان گردد.
«هنگامه‌اي كه آسمان شكافت!» روزي خلق شد كه اوج غربت و تنهايي‌ام بود و از هر سو بر من مي‌تاختند، دوست و دشمن! اين برگ سبز حاصل يك «آن» است كه در صبحي صادق حالي دست داد و به مقامي رسيدم. بيهوده در پي سنديت تاريخي آن خود را به رنج نيفكنيد! اين واقعه است و تخيل، همين! همة توان من است در عشقي كه به اولاد مولاي عدالتم دارم، نه در شأن او. واقعه‌اي را باز مي‌گويد كه همه مي‌دانيم اما از منظر من.
يقين دارم كه او كريم‌تر از آن است كه نپذيرد و تو با چشم دل در او بنگر، نه عقل!
وقتي خواستي به صحنه‌اش بكشاني، روح و جسم را تبرك كن و تنها از او مدد بگير و هرگز متن را روايت نكن كه من كرده‌ام و تو مي‌داني كه نمايش عمل است. عمل كن.
«رزاس» مي‌گويد:
«اي دل من! نمي‌داني كه چه لذتي است در ناليدن! چه روشنايي و سبكي خوب و آسوده‌اي در پي دارد! حتي خدايان مي‌نالند. حتي گرگ صحرا مي‌نالد!»
ناله ضعف و عجز مرد نيست. آن ‌چنان كه شير در شبهاي عظيم كوهستان مي‌نالد. آن ‌چنان كه علي در شبهاي پهناور نخلستان مي‌ناليد. اين ناله غربت است، گريستن در زير آوار زندگي كردن! «هنگامه‌اي كه آسمان شكافت!» نالة من است.
اما از ساحت تكنيك هر ايراد تو، سكوي پرش من است، پس بزرگي كن و از منش دريغ مدار. فقط به ياد داشته باش كه اثر را به ذات اثر و از منظر كم‍ّي و كيفي بنگري، نه از دريچه خالق آن! اثر را نقد كن، نه خالقش را.
از نيك و بد مردم ايام نناليم
ايشان همه نيك‌اند و بدي از طرف ماست!


دسته بندی : نمایش نامه های مذهبی


نمایش نامه ی مذهبی( تعزیه ) - نوای خون نوشته ی عباس شاهپیری

نوای خون

عباس شاهپیری

 

اشاره:

«شبيه‌خوانان درحالي‌كه هر يك وسائلي از صحنه را در دست دارند با خواندن شعري در مدح اباعبدا... الحسين(ع) بر صحنه حاضر مي‌شوند.»


دسته بندی : نمایش نامه های مذهبی