انتشار 6 نمايشنامه راديويي

با آنكه سال ها از توليد و پخش نمايش هاي راديويي در راديوهاي ايران مي گذرد، متاسفانه هنوز جايگاه قابل استنادي براي اينگونه نمايش ها در كشورمان ايجاد نشده است. امروزه در ادبيات كشورهايي كه در هنرهاي نمايشي پيشرفته هستند، نمايشنامه هاي راديويي جاي مشخص و مطئني دارند و اينگونه آثار صرفا براي اجرا و پخش از راديو نوشته نمي شوند، بلكه گاهي هم به طور مستقل براي خواندن منتشر مي شوند. متاسفانه تاكنون در كشورمان براي اين مقوله ارزش و اعتبار مخصوصي در نظر گرفته نشده است.
    
    
    نشر كبوتر براي مرتفع ساختن كمبود منابع مطالعاتي درباره نمايشنامه هاي راديويي در پنج مجله، شش عنوان از نمايشنامه هاي برجسته خارجي را كه توسط مصطفي جنتي عطايي ترجمه و براي نمايش هاي راديويي تنظيم شده اند، منتشر كرده است. پيش از اين هم يكي، دو نمايشنامه از محمود دولت آبادي و خسرو حكيم رابط منتشر شده است.
    
    
    در ميان آثار تنظيم شده توسط مصطفي جنتي عطايي، آثاري از ويليام فاكنر (آخرين بازمانده خانواده گريرسن)، او. هنري (گاوصندوق)، جان مورتيمر (راز)، آندره موروا (هتل مرگ)، آرچ اوبولر (اين قلب تنها) و ردسرلينگ (حس هفتم) ديده مي شود.
    
    
    مصطفي جنتي عطايي بيش از 40 سال سابقه نمايشنامه نويسي راديويي دارد كه در بخش اول اين كتاب ها راهكارهايي براي نوشتن و تنظيم متن نمايشنامه راديويي با بهره مندي از سوابق خود ارائه كرده است. اين مقاله به اضافه متن هاي راديويي بهترين زمينه را براي علاقه مندان به نگارش نمايشنامه هاي راديويي فراهم كرده است. در ضمن مطالعه اين كتاب ها هم در نوع خود خالي از لطف نيست براي آنكه خواندن اين متن ها به طور مستقل فرآيند ارتباط و بهره مندي فكري مخاطب از آثار را به وجود خواهد آورد. مصطفي جنتي عطايي معتقد است هر نمايشنامه بايد هدفي داشته باشد كه معمولانويسنده اين هدف را به صورت گره اصلي داستان درمي آورد و كنش و واكنش هاي شخصيت هاي داستان و گفت وگوها را در حول و حوش آن تنظيم مي كند و مي نويسد البته بايد توجه داشت كه هدف نمايشنامه نبايد براي شنونده قابل پيش بيني باشد، در غير اين صورت كشش و جذابيت لازم را براي دنبال كردن ماجرا در شنونده ايجاد نخواهد كرد. اين مترجم در آغاز هر كتاب به معرفي نويسندگان اين نمايشنامه ها و داستان هاي اقتباس شده براي تنظيم راديويي پرداخته است و سپس در آغاز هر نمايشنامه نكاتي مانند مدت زمان اجراي راديويي، موضوع، نقش آفرينان و صداها و ساندافكت ها و قطعات موسيقي را مشخص كرده است و در نهايت متن كامل تنظيم براي راديو داده مي شود.
    
    
    تبليغات ضعيف و گريز مخاطب
    
    
    اجراهاي دوره اي نمايش هاي كودك و نوجوان در فرهنگسراهاي تهران آغاز شده است و اين اتفاق هنوز با تبليغات مناسب براي جذب مخاطبان بيشتر و بهره مندي مخاطبان از اين برنامه گسترده همراه نشده است. علي اكبر قاضي نظام مدير هنرهاي نمايشي سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران در جلسه مطبوعاتي اين برنامه اعلام كرده بود كه با نصب بيلبورد، پخش تيزهاي تلويزيوني در سطح شهر و روش هاي ديگر تبليغات گسترده اي را براي اين برنامه خواهند كرد. مجيد گياهچي، مدير نمايش فرهنگسراي هنر هم در اين رابطه اعلام كرد كه تبليغات و عناصر تبليغي چون پوستر، بنر و پخش زيرنويس در شبكه هاي دو و پنج به صورت مرحله اي انجام مي شود و تا پايان هفته تكميل خواهد شد. اين در حالي است كه جواد ذوالفقاري، كارگردان نمايش <بازي پسر و گرگ> مي گويد: تبليغات هنوز به طور كامل اجرا نشده است.> سيروس همتي، مشاور و دستيار كارگردان <قصه خواب خدا> هم از آماده نشدن پوستر، بروشور، تراكت و نبودن بيلبورد - حتي در داخل فرهنگسرا - گلايه كرده است و در اين خصوص مي افزايد: <اين كمبودها باعث مي شود كه همچنان تماشاگران تئاتر نسبت به تماشاگران سينما كمتر باشند.>
    
    
    نمايش هاي درخور توجه
    
    
    پينوكيو (علي اصغر دشتي و نسيم احمدپور)، آنتيگونه در نيويورك (هما روستا)، كالون و قيام كاستليون (آرش دادگر) و خانواده تت (مائده طهماسبي)، از جمله آثار درخور توجهي هستند كه هم اينك در تالارهاي تهران اجرا مي شوند. مخاطباتي كه تاكنون از ديدن اين آثار محروم مانده اند، مي توانند در هفته آينده هم به سراغ آنها بروند. چهار نمايشي كه هر يك به گونه اي انديشمندانه مخاطبان را براي تعمق در تئاتر فرامي خوانند. كودكان و نوجوانان هم هر روز در هر فرهنگسرايي مي توانند از اجراهاي منتخب كه توسط مجرب ترين كارگردان هاي اين حوزه اجرا شده اند، ديدن كنند.

دسته بندی : اخبار نمایش نامه نویسی